UK TIME:
Photo Gallery

 
Copyright 2004-2015
All rights reserved.
Kirant Rai Yayokkha UK
www.kryuk.org

      Click Me Free counter and web stats

 
 
विषयः वैठकमा उपस्थि हुने बारे । महोदय, उपरोक्त बिषयको सम्बन्धमा किरात राई यायोक्खा, राष्ट्रिय संयोजन समिती वेलायतको महाधिबेसन पछिको पहिलो बैठक अध्यक्ष श्री पदम बहादुर राई ज्युको सल्लाह अनुसार यहि १० अक्टोबर २०१५ शनिबारको दिन पहिलो पटक बस्दैछ । उक्त बैठकमा महत्वपुर्ण बिषयमाथि छलफलमा गर्नु पर्ने भएकोले कार्य समितीका पदाधिकारी ज्युहरुलाई उपस्थित हुनको निमिक्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु । धन्यवाद ! कार्यक्रम मिति: 10 अक्टोबर 2015 तारिक, शनिबार  समय: दिनको ठीक 11:00 बजे VENUE: KIRAT RAI HOUSE Gambles Lane Ripley, Surrey GU23 6HS>>>विषयः वैठकमा उपस्थि हुने बारे । महोदय, उपरोक्त बिषयको सम्बन्धमा किरात राई यायोक्खा, राष्ट्रिय संयोजन समिती वेलायतको महाधिबेसन पछिको पहिलो बैठक अध्यक्ष श्री पदम बहादुर राई ज्युको सल्लाह अनुसार यहि १० अक्टोबर २०१५ शनिबारको दिन पहिलो पटक बस्दैछ । उक्त बैठकमा महत्वपुर्ण बिषयमाथि छलफलमा गर्नु पर्ने भएकोले कार्य समितीका पदाधिकारी ज्युहरुलाई उपस्थित हुनको निमिक्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु । धन्यवाद ! कार्यक्रम मिति: 10 अक्टोबर 2015 तारिक, शनिबार  समय: दिनको ठीक 11:00 बजे VENUE: KIRAT RAI HOUSE Gambles Lane Ripley, Surrey GU23 6HS>>>विषयः वैठकमा उपस्थि हुने बारे । महोदय, उपरोक्त बिषयको सम्बन्धमा किरात राई यायोक्खा, राष्ट्रिय संयोजन समिती वेलायतको महाधिबेसन पछिको पहिलो बैठक अध्यक्ष श्री पदम बहादुर राई ज्युको सल्लाह अनुसार यहि १० अक्टोबर २०१५ शनिबारको दिन पहिलो पटक बस्दैछ । उक्त बैठकमा महत्वपुर्ण बिषयमाथि छलफलमा गर्नु पर्ने भएकोले कार्य समितीका पदाधिकारी ज्युहरुलाई उपस्थित हुनको निमिक्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु । धन्यवाद ! कार्यक्रम मिति: 10 अक्टोबर 2015 तारिक, शनिबार  समय: दिनको ठीक 11:00 बजे VENUE: KIRAT RAI HOUSE Gambles Lane Ripley, Surrey GU23 6HS

WELCOME TO  KRY UK 2004

Kirat Rai Yayokkha was formed in 2004. This website has been created with the aim of generating awareness about KRY UK among all Nepalese living in different parts of the world. It is hoped that many individuals from all over the world will visit this site thus enabling us to exchange our views and ideas on varying topics to bring our links ever closer together. We welcome any constructive comments and ideas from visitors to our website that will enable us to make this website even more interesting, vibrant, resourceful, informative and user friendly.
Happy Browsing and Best Wishes for the Future.

 

 
NP TIME:

 
    BBC Nepali Sewa
    CNN
    Kantipur Daily
    Nepalnews.com
    Gorkhapatra

Last update: 04-10-2015
  Website Maintained by D.Rai